15/9/11

"Βαρύτερο" το χαράτσι στα ακίνητα

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί την Πέμπτη η τροπολογία για το νέο χαράτσι στα ακίνητα, οι συντελεστές του οποίου θα κυμαίνονται από 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο έως και 16 ευρώ το τ.μ. και το οποίο θα πλήξει ακόμη και τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες θα πληρώσουν μειωμένο συντελεστή.


Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Βενιζέλος είχε γνωστοποιήσει πως σε πολύ φτηνές περιοχές οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονταν με μισό ευρώ το τ.μ. - ενώ τελικά ο φόρος ξεκινά από τα 3 ευρώ.
 
Ειδικότερα οι συντελεστές της κλίμακας ισχύουν για τα ακίνητα που έχουν παλαιότητα πέραν των 26 ετών και αυξάνονται όσο πιο καινούργιο είναι το ακίνητο. Ενδεικτικά οι συντελεστές υπολογισμού του τέλους προσαυξάνονται με συντελεστή παλαιότητας 1,25 για καινούργια ακίνητα έως 4 ετών.

Το υπουργείο διευκρινίσει ότι το τέλος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων (και όχι τους ενοικιαστές που θα το καταβάλουν, αλλά θα το συμψηφίσουν με μελλοντικά μισθώματα προς τον ιδιοκτήτη) καθώς και ότι θα κόβεται το ρεύμα στην περίπτωση μη καταβολής του.

Για το 2011 το τέλος θα καταβληθεί έως τον Ιανουαρίου του 2012 σε δύο δόσεις και για το 2012 σε τέσσερις δόσεις, από το Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Αναλυτικά οι δύο κλίμακες με τους συντελεστές υπολογισμού του φόρου και τους συντελεστές παλαιότητας είναι οι ακόλουθες:


Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) Τιμή ζώνης, Παλαιότητα, Συντελεστής

0,5 ευρώ για ευπαθείς ομάδες έως 26 έτη 1

3 ευρώ 500 25-20 έτη 1,05

4 ευρώ 501-1000 19-15 έτη 1,1

5 ευρώ 1001-1500 14-10 έτη 1,15

6 ευρώ 1501-2000 9-5 έτη 1,2

8 ευρώ 2001-2500 4-0 έτη 1,25

10 ευρώ 2501-3000

12 ευρώ 3001-4000

14 ευρώ 4001-5000

16 ευρώ 5001 και άνω

Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης το εμβαδόν του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.

Με βάση τους παραπάνω πίνακες αυτό σημαίνει ότι για καινούργιο ακίνητο 100 τμ σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.500 ευρώ το τ.μ. έως 3.000 ευρώ το τμ το τέλος θα είναι 1.000 ευρώ. Επίσης για καινούργιο ακίνητο σε περιοχή με τιμή ζώνης από 500 έως 1.000 ευρώ το τέλος θα ανέρχεται σε 500 ευρώ.

Σε χωριά με αντικειμενική αξία μέχρι 500 ευρώ το τ.μ. ο ιδιοκτήτης ακινήτου 100 τμ θα επιβαρυνθεί με τέλος ύψους 300 ευρώ. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα χωριά της χώρας αφού έχουν τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ.

Το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του περιλαμβάνει επίσης έναν οδηγό με ερωτήσεις- απαντήσεις για το μέτρο. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

2. Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;

Για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5 το τμ), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.).

Αυτό ισχύει εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (από 1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

3. Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο. Αυτός προβλέπει απαλλαγές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

η) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

θ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

ι) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

4. Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α.

5. Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Θα εισπραχθεί με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

6. Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

- για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,

- για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

7. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του.

Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.
 
Το μέτρο αφορά 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, 560 δισ. ευρώ και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.


Πηγή: www.nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου